Not Available

สามสี (Female)

Category: Tag:

DOB : 15/01/2022

สาวสวย หน้าหวานกลม หูพับแนบสนิท ดวงตากลมโต หุ่นทรงเตี้ย-ตัวแน่นๆ
สก็อตติช ขนยาว หูพับ   สี สามสีไดลูท สีหายากมากๆ
ราคา 42,000 บาท พร้อมใบเพ็ด WCF
ทำวัคซีนประจำปี(หัด,หวัด และพิษสุนัขบ้า) และตรวจโรคเอดส์+ลูคิเมีย ให้ก่อนย้ายบ้าน

น้องเลี้ยงง่าย ไม่ดื้อ อยู่ร่วมกับแมวอื่นได้

ขน

หู

เพศ

preloader