2nd UCA International Cat Show

มาดูภาพบรรยากาศเก็บตกผลงานรวมทั้ง 2 วัน จากงานประกวดแมว UCA International Cat Show ครั้งที่-2 (25-26 JAN 2020) ในรุ่นแมวโตพันธุ์แท้ และรุ่นแมวเด็กพันธุ์แท้ @เซียร์รังสิต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader